Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Cerkveni mešani pevski zbor Župnije Volče

Splošno

Leto ustanovitve: po 2. svetovni vojni
Število aktivnih članov: 27
Zborovodja: ERIKA BIZJAK
Predsednik: ALEKSANDER LUŽNIK

Poštni naslov

CERKVENI MEŠANI PEVSKI ZBOR ŽUPNIJE VOLČE
ČIGINJ 5 A
5220 TOLMIN

Kontaktni podatki

Telefon: 031 544 970 (Aleksander Lužnik)
031 388 127 (Erika Bizjak)
e-naslov: aleksander.luznik@amis.net
erika.bzjk@gmail.com

2020 in prej
Cerkveni mešani pevski zbor Župnije Volče
Fotografija V cerkvi sv. Lenarta, Volče, 2019 (foto: arhiv skupine)

Dejavnosti v letu

V začetku prejšnjega stoletja, za časa župnika Alojza Kodermaca, so Volče dobile prvega organista Andreja Majnika, ki se je osnov glasbe učil pri skladatelju Ivanu Laharnarju na Šentviški planoti. Ob nedeljah so orgle v cerkvi zazvenele kar trikrat, domači organist pa je rad kar sam povzdignil svoj glas in pel latinske pesmi. Kmalu je ustanovil tudi zbor. Pa ne le enega. V kratkem času so Volče imele moški, ženski ter otroški zbor in celo tamburaški orkester. Srečevali so se v Pevskem in bralnem društvu. Žal so Italijani leta 1920 prepovedali slovensko petje in društvo ukinili, ljudje pa so se vseeno skrivaj sestajali in gojili slovensko kulturo. Pri tem jih je močno spodbujal gospod Kodermac, ponosen duhovnik in goreč narodnjak, ki se je Italijanom upiral, češ, da ne zna italijansko.

Tudi med 2. svetovno vojno so v Volčah peli. V zboru so sodelovale le ženske, po vojni pa so se jim spet pridružili moški in od tedaj mešani zbor v Volčah neprekinjeno deluje. Andrej Majnik je zbor vodil do leta 1973. Njegovo delo je prevzela Mimica Fon. Pod njenim vodstvom je zbor širil svoj repertoar tako na cerkvenem kot tudi na posvetnem področju.

Od leta 2010 je zbor registriran kot društvo in v letu 2020 šteje 27 aktivnih članov. Pod vodstvom sedanje zborovodkinje Erike Bizjak še naprej bogati praznična in nedeljska bogoslužja ter sodeluje na raznih prireditvah v domačem kraju (1000 let Volčan, Večer pod lipo, spominske slovesnosti, Kulturni vikend, Lukatelce, …) in drugje (sodelovanje z Benečijo, slovesnost na Mrzlem vrhu, slovesnost na Globočaku, Mi za nas, …). Pevci se redno udeležujejo Revije Primorska poje, vsako leto pa v mesecu slovenske kulture organizirajo Pevski večer, na katerem se jim pridružijo gostujoči vokalni sestavi s Primorske in iz Benečije.

Pevci znajo poskrbeti tudi za družabno plat. Poleg raznih praznovanj se vsako leto odpravijo na izlet po Sloveniji. Ta nepozabna popotovanja, številne vaje ter sodelovanje v župniji in kraju pa člane zbora povezujejo v trdno pevsko in prijateljsko skupnost, ki je za Volče velikega pomena.

Zapisala: Erika Bizjak

Nastopi