Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Folklorna skupina »Ivan Laharnar – Planota« Šentviška Gora

Splošno

Leto ustanovitve: 1965
Število aktivnih članov: 22
Mentor: DEJAN BIČIČ
Predsednik: JURE LAPANJA

Poštni naslov

FOLKLORNO DRUŠTVO »IVAN LAHARNAR – PLANOTA« ŠENTVIŠKA GORA
FOLKLORNA SKUPINA
 »IVAN LAHARNAR – PLANOTA« ŠENTVIŠKA GORA
Ponikve 39
5283 Slap ob Idrijci

Kontaktni podatki

telefon: 041 919 559 (Jure Lapanja)
              041 591 827 (Dejan Bičič)
e-naslov: fd.ivanlaharnar@gmail.com
splet: http://www.fd-ivanlaharnar.com

2014-2020
Folklorna skupina »Ivan Laharnar – Planota« Šentviška Gora
Fotografija Nastop ob otvoritvi igrišča in ceste, Bukovo, september 2018 (foto: Urša Ambrožič)

Dejavnosti v letu

Folklorna skupina »Ivan Laharnar – Planota« Šentviška Gora je skupina, ki s plesom združuje prebivalce Šentviške planote. Skupaj z Moškim pevskim zborom Ivan Laharnar sestavlja planotarsko folklorno društvo. Planotarji se zelo radi zavrtijo, zato je tudi društvo v lokalni skupnosti pridobilo in zadržalo pomembno mesto.

Kot je navada v življenju, se stvari vedno spreminjajo, prilagajajo, izboljšujejo. Tudi Folklorna skupina »Ivan Laharnar – Planota« Šentviška Gora je bilo zadnjih nekaj let deležno kar nekaj sprememb. Leto 2014 se je začelo z eno izmed večjih, saj je mentorica Melita Drole po 25 letih vodenja folklorne skupine to pomembno vlogo predala nasledniku. Skupaj z njo je odšlo tudi kar nekaj folklornikov, veliko jih je namreč stopilo novim življenjskim izzivom naproti. Folklorna skupina, že tako znana kot zelo mlada, se je tako še pomladila. Vodstvo sta takrat prevzela le 21-letni Jure Lapanja kot predsednik društva ter 22-letni Rado Černilogar kot mentor skupine. Pridružilo se je tudi kar nekaj novih najstniških članov, ki, poleg še nekaj novih plesalk in plesalcev, Folklorno skupino »Ivan Laharnar – Planota« sestavljajo še danes.

Istega leta se je skupini ponudila še krasna priložnost – sodelovanje z Ansamblom Modrijani. Ti so namreč na Facebook strani objavili novico, da bodo izbrali nekaj folklornih skupin, ki bodo nastopile v njihovem videospotu. Zgrabili so priložnost, organizirali fotografiranje ter sliko poslali Modrijanom. S pomočjo ljudi, ki so na Facebooku to sliko »všečkali«, jim je uspelo. Julija 2014 so se tako odpeljali v Logarsko dolino in z Ansamblom Modrijani soustvarili glasbeni video za pesem Večni popotnik. Leta 2016 je izšel še en glasbeni video z njihovim članom. Matija Kenda je zaigral v videu Ansambla Petra Finka Če ne veš, ne boli. Uporabljeni sta bili tudi moška in ženska noša njihovega društva.

Nastopov je bilo veliko in prav vsak izmed njih je bil za skupino poseben. Gostovali so na različnih koncih: bili so na Črni na Koroškem, v Brkinih, pa v Dovjem na Gorenjskem, … Seveda pa največ nastopajo na domači Šentviški planoti in v okoliških krajih: v Šebreljah, Cerknem, na Reki in Bukovem, pa v Tolminu in Kobaridu, … Zelo so bili veseli, da so lahko nastopili tudi na prireditvi ob 100. obletnici izgradnje cerkve Sv. Duha v Javorci. Udeleževali so se območnih srečanj folklornih skupin, nekajkrat sodelovali z društvom Vera in luč, skupaj s Turističnim društvom Šentviška planota so se predstavili na raznih sejmih, Komorni zbor Musica Viva so pospremili na njihov koncert v Split in se zavrteli na splitskih ulicah, v poletnih mesecih pa so plesali tujim gostom v Hotelu Cerkno.

Vsako leto so sodelovali tudi na prireditvi Štefan, ki je že kar tradicionalno druženje Planotarjev 26. decembra, ob prazniku sv. Štefana. Kot najbolj uspešen štejejo nastop leta 2015. Pripravili so namreč priredbo pesmi Summer Nights iz filma Briljantina, zanjo so sami napisali povsem novo besedilo. Posnetek nastopa je za ogled na voljo na Youtube kanalu skupine.

V letu 2016 so po štiriletnem premoru ponovno organizirali folklorno prireditev Ajns in jo nato redno izvajali v naslednjih letih. Skozi vsa leta delovanja društva je bilo izvedenih že 24 prireditev.

Leta 2017 so praznovali pomembno obletnico – 60 let delovanja folklore na Šentviški planoti. V prvotni obliki je njihovo društvo nastalo že leta 1957. V osnovni šoli na Šentviški Gori, kjer je zaživel folklorni krožek, so zaradi sramežljivosti fantov skupino sestavljale samo učenke. Dekleta so se naučila plesov, ki so jih Planotarji plesali na vaških veselicah ali pa kar doma, ko je zapela harmonika. Organizirala ga je Perina Velikonja, ki je takrat učila v šoli. Gospa Perina se je odzvala povabilu skupine in jih obiskala na 22. Ajnsu, ki so ga v celoti posvetili praznovanju te obletnice. Z veseljem so vsem pokazali, kako se je njen takratni trud razvil in sčasoma postal današnje folklorno društvo. Prav tako so z veseljem poklepetali z vsemi, ki so svojo mladost preplesali v njihovi folklorni skupini in so ponosni, da s to dejavnostjo skupina nadaljuje.

Delovanje skupine je žal prekinil korona virus – vendar člani nikakor ne počivajo. Leta 2019 je vlogo mentorja prevzel Dejan Bičič. Pod njegovim vodstvom že snujejo nove načrte in nove koreografije. S pomočjo prostovoljnih prispevkov obiskovalcev njihovih prireditev in z denarno pomočjo Občine Tolmin so popravili luknje v folklornih čevljih ter zakrpali in očistili svoje noše. V letu 2020 je skupina dobila nove prostore v novozgrajenem večnamenskem objektu na Šentviški Gori, njihove načrte pa je prekinil korona virus. Komaj čakajo, da spet zaplešejo zibnšrit, ta potrkano, rašpo, metltanc ali pa muho in ajns, da se krila dvignejo, njihova grla pa zavriskajo.

Zapisala: Jana Kofol

Nastopi

2013
Folklorna skupina »Ivan Laharnar – Planota« Šentviška Gora
Fotografija avtor: Petra Peršolja, arhiv FD Ivan Laharnar

Dejavnosti v letu

Člane folklornega društva združujejo veselje do ljudskih plesov, ohranjanja kulturne dediščine, oblačilne kulture oziroma dediščine, ljudske glasbe in petje. V 57 letih delovanja društva se je v skupini zamenjalo že več kot 200 plesalcev in plesalk. Leto 2013 je bilo tudi leto, ko so dobili novega mentorja ter novega predsednika društva.

V letu 2013 je bil še posebej zanimiv nastop konec meseca avgusta na Ponikvah, ko so nastopili na Podoknici Nedeljskega dnevnika. Na Pečinah so zaplesali ob zaključku tabora mladih gasilcev iz Beljaka, ob koncu leta 2013 pa na Ponikvah na že tradicionalni prireditvi Štefanovo 2013. Tam so obiskovalce z igro in plesom na humoren način povabili na plesni tečaj. V Tolminu so nastopili na prireditvi Mi za nas ter na Grahovem ob Bači na srečanju krajanov, zdomcev in prijateljev Baške grape. V okviru društva so organizirali »Šicanje pirhov« na velikonočni ponedeljek. Kot zanimivost omenimo, da so tri njihove folkloristke nastopile kot statistke na snemanju kratkega filma o ljudskih plesih v 50. letih, ki so ga snemali v Benečiji.

Nastopi

2012 in prej
Folklorna skupina »Ivan Laharnar – Planota« Šentviška Gora
Fotografija Folklorno društvo »Ivan Laharnar – Planota« Šentviška Gora

Dejavnosti v letu

Folklorna dejavnost na Šentviški planoti sega v leto 1957, ko je v
šoli na Šentviški Gori učiteljica Perina Velikonja ustanovila
šolsko folklorno skupino. Folklorni krožek, kot so ga imenovali
takratni člani, je deloval do leta 1963. V okviru prosvetnega
društva, ki nosi ime po domačinu s Šentviške Gore, organistu in
skladatelju Ivanu Laharnarju, je bila folklorna skupina
ustanovljena leta 1965. Leta 1997 se je društvo preimenovalo v
Folklorno društvo »Ivan Laharnar – Planota« Šentviška Gora.
Društvo si je leta 2005 v sodelovanju s Tolminskim muzejem in
etnologinjama Karlo Kofol in dr. Marijo Makarovič izdelalo nove
kostume, pravo rekonstrukcijo oblek, ki ustrezajo oblačilni kulturi
Šentviške planote na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Že od leta 1994
pa ima skupina tudi gorenjske noše.
Trenutno jo sestavlja 25 članov iz vasi na Šentviški planoti in
Cerkljanskega, že 24. leto jo vodi Melita Drole. Zaradi mladih
zagnanih članov (povprečna starost je 22 let) novih idej ne
manjka, kvečjemu zmanjka časa in sredstev za njihovo
uresničitev.
V glasbeni sestavi sta dva godca: Rado Černilogar, ki igra na
diatonično harmoniko, je nova mlada moč, saj je po 51 letih
igranja nadomestil harmonikarja Slavka Črva. Tadej Črv igra na
bariton. Člani društva prikazujejo plese s Šentviške planote,
Posočja ter gorenjske, štajerske in dolenjske plese, ljudske šege
in običaje s Šentviške planote in bližnje okolice. V točkah
poskušajo na čim bolj izviren, zanimiv ter humorističen način
predstaviti življenje kmečkega prebivalstva nekoč, običaje skozi
letne čase in podobno. Društvo nastopa na vseh pomembnejših
prireditvah v gornjem Posočju, tudi drugod po Sloveniji, že od
sedemdesetih let dalje pa tudi v Italiji in Avstriji. Poleg rednih
nastopov že več kot 20 let pripravljajo zelo dobro obiskano
etnološko-folklorno prireditev Ajns.
Za dosežke na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in
dolgoletno ohranjanje tradicije na Šentviški planoti so člani
Folklornega društva »Ivan Laharnar – Planota« leta 2007 prejeli
nagrado Občine Tolmin. Aktivno preživljanje prostega časa
mladine v okviru folklornega društva dobro vpliva tudi na
ohranitev prebivalstva na podeželju, saj se v njem preko raziskav
na terenu, ustnih in pisnih virov odkriva, kako so te kraje imeli
radi že naši predniki, kako so obnavljali svoje domove in jih
branili pred vsem hudim. Kot dokaz za to so mnoge poroke
članov, ki so ostali na domovih in si tukaj ustvarili družine.
Mladina odkriva tudi složnost ljudi na podeželju in le-to prenaša v
sodobni čas. Društvo zato uživa veliko podporo domačinov,
obenem pa je z dobrim in kakovostnim delom vzor za izboljšanje
kakovosti drugih kulturnih društev s tega področja.

Nastopi

Folklorna skupina »Ivan Laharnar – Planota« Šentviška Gora
Fotografija

Dejavnosti v letu

Nastopi