Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin

Splošno

Leto ustanovitve: 1993
Število aktivnih članov: 17
Mentor: PETER HARL

Poštni naslov

MKUD GIMNAZIJE TOLMIN
gledališka skupina Zvonko
Dijaška 12 b
5220 Tolmin

Kontaktni podatki

telefon: 051 427 942 – Barbara Gruntar
e-naslov: barbara.gruntar@guest.arnes.si

 

2019
Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin
Fotografija Arhiv ZKD: Grenki sadeži pravice, Kinogledališče Tolmin, 21. marec

Dejavnosti v letu

IMG_20190321_192518IGRA3 IMG_20190321_194415 IGRA 4 IMG_20190321_194853 IGRA MOST IMG_20190321_194940 IGRA 5

Nastopi

IMG_20190321_185933-NAPIS 1IMG_20190321_191645_IGRA 1IMG_20190321_191759-IGRA 2

2018
Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin
Fotografija po odigrani predstavi Snubač in srčne skrbi, Kinogledališče Tolmin

Dejavnosti v letu

Nastopi

letakutrinek - oderpriklonrože - harl

2013
Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin
Fotografija Tolmin, Dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin

Dejavnosti v letu

Jubilejno leto svojega delovanja je skupina združila z dvema pomembnima jubilejema: 300-letnico tolminskega punta in 50-letnico Gimnazije Tolmin.

Puntarjem vseh časov so se poklonili z gledališko interpretacijo Srednjeveških balad slovenskega pesnika Janeza Menarta. Gledalcem so z njimi približali predvsem srednji vek; Menart v baladah namreč prikazuje vsakdanje življenje in nekatere zgodovinske motive (npr. preganjanje čarovnic, koroški kmečki upor in vitez Andrej Baumkircher). Pogosto je izpostavljeno izrabljanje položaja plemstva, kar je kasneje tudi Tolminsko pognalo v punt. Ustvarjalnost gimnazijcev sta vodila poklicna igralka in režiser: Marjan Bevk je pripravil izbor Menartovih balad, Tjaša Hrovat je predstavo režirala, v zaključni fazi pa se je znova vključil Marjan Bevk.

50. rojstni dan edine srednje šole zgornjega Posočja, Gimnazije Tolmin, so zaposleni in dijaki obeležili s slovesnostjo, na kateri so predstavili ključne mejnike dogajanja v svetu, domačem okolju in na gimnaziji v preteklih 50 letih. Gledališčniki so se vključili s krajšima prizoroma in prikazali dogajanje v sedemdesetih letih.

Člani gledališke skupine v letu 2013 so bili Nika Kaplja, Lucija Jan, Ema Kravanja, Gašper Fon, Luka Uršič, Gašper Sovdat, Urša Leban, Lara Batistuta, Klemen Mišič, Elvis Jerkič, Julija Herman, Luka Sinček, Aysha Kovač, Michel Jeriha Skočir, Domen Fortunat, Jaša Frelih Črv in Luka Lahajnar.

Nastopi

15., 16. 2. Tolmin
Informativni dan Gimnazije Tolmin

20. 4. Tolmin
intenzivna gledališka delavnica Telo-glas-beseda (JSKD IO Tolmin)

17. 5. Tolmin
Gimnazija Tolmin se predstavi

5. 6. Nova Gorica
zaključni dogodek OVE in URE natečaja

11. 6. Bovec
Srednjeveške balade

24. 6. Tolmin
prireditev ob dnevu državnosti

2. 9. Tolmin
Kaj nam pa morejo

11. 9. Tolmin
javna premiera filma Kaj nam pa morejo

16. 9. Tolmin
slovesna podelitev plaket maturantom 2013 Gimnazije Tolmin

11. 10. Tolmin
Festival mladih Gimnazije Tolmin

12. 10. Tolmin
50-letnica Gimnazije Tolmin

28. 11. Tolmin
Dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin

24. 12. Tolmin
prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

2012 in prej
Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin
Fotografija Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin

Dejavnosti v letu

MKUD Ciril Kosmač Gimnazije Tolmin združuje pet skupin.
Člani vseh skupin so predvsem dijaki, nekaj pa je tudi
študentov. Sodelujejo na številnih krajevnih in šolskih
prireditvah, vrhunec celoletnega dela pa predstavlja
samostojni večerni nastop skupine oz. produkcija njihovih
izdelkov.
Najstarejša med skupinami je Gledališka skupina Zvonko
Gimnazije Tolmin, ki deluje že 20. leto. V začetku so dijaki
gledališke nastope oblikovali sami, nato pa je vodenje
skupine prevzela Milica Rutar. Pri izvedbi predstav so v
preteklosti pomagali tudi zunanji sodelavci, režiserja Emil
Aberšek in Marjan Bevk, igralki Alida Bevk in Tjaša Hrovat
ter likovni pedagog Lucijan Lavrenčič. Besedila za
srednješolske skupine je težko najti, zato so le-ta pogosto
nastajala v skupini. Med najuspešnejšimi avtorji lahko
omenimo Janeza Zego, Mitjo Ronerja in Maja Jukiča.
Dijake zanimajo zlasti besedila, ki predstavljajo absurd
sodobnega sveta. S predstavami je skupina uspešno
sodelovala na Linhartovem srečanju (v sezonah 1993/94,
1995/96, 1996/97 ter 2001/02, 2002/03, 2003/04,
2004/05) in Srečanju mladih odrov (v letih 1998, 2000,
2001, 2002).
V zadnjih letih niso uspeli zaključiti nobenega večjega
projekta, vseeno pa so zaznamovali življenje gimnazije in
okolja, v katerem delujejo. Sodelovali so v projektih na šoli
in v kraju.

Nastopi

1. 3. Tolmin
prireditev ob 150-letnici ustanovitve tolminske narodne čitalnice

26. 4. Tolmin
prireditev ob dnevu upora proti okupatorju

15. 5. Tolmin
letni nastop MePZ Gimnazije Tolmin

17. 9. Tolmin
slovesna podelitev plaket maturantom Gimnazije Tolmin 2012

4. 10. Tolmin
Festival mladih Gimnazije Tolmin

29. 11. Tolmin
Dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin
(30. 11. 2012 – ponovitev prireditve)

21. 12. Tolmin
prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Dejavnosti v letu

Nastopi