Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin

Splošno

Leto ustanovitve: 1974
Število aktivnih članov: 24
Mentor: JANA DOLENC
Predsednik: DARE TROBEC

Poštni naslov

KULTURNO DRUŠTVO LIKOVNIH USTVARJALCEV TOLMIN
Most na Soči 25 b
5216 Most na Soči

Kontaktni podatki

telefon: 041 378 620 (Dare Trobec)
e-naslov: trobec.dare@gmail.com

2013
Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin
Fotografija arhiv Društva likovnih ustvarjalcev Tolmin

Dejavnosti v letu

Od leta 1974, ko je Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev nastalo, nepretrgoma goji ljubiteljsko kulturno dejavnost na likovnem področju in združuje likovne ustvarjalce iz Posočja.

Njegovo delovanje temelji na razvijanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturni vzgoji in izobraževanju ter posredovanju in varovanju kulturnih vrednot. Likovna dela članic in članov društva zrcalijo pestrost likovnih praks, ki jih dodatno podkrepijo tudi različne tehnike. Umetniške stvaritve odražajo interpretativno svobodo in predvsem intimnost likovnih razmišljanj ter subjektivno naravnanost pripovedno-izpovednih vsebin, zaradi katerih lahko tudi en sam motivni vzgib doživi najrazličnejše upodobitve.

Vsa leta delovanja društvo organizira likovne delavnice, tematske in pregledne razstave ter kolonije in srečanja, s katerimi se predstavlja v občini Tolmin ter v drugih slovenskih krajih in v zamejstvu.

Mentorici v pomoč sta diplomirana slikarka Stanka Golob ter vizualni umetnik Gregor Maver.

 

Nastopi

2012 in prej
Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin
Fotografija Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin

Dejavnosti v letu

Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin od leta 1974
nepretrgoma goji ljubiteljsko kulturno dejavnost na likovnem
področju in združuje likovne ustvarjalce iz občin Tolmin, Kobarid, Kanal ob Soči, Cerkno, Miren-Kostanjevica, Komen, Renče-Vogrsko, Nova Gorica, Goriška brda in Sežana. Njegovo delovanje temelji na razvijanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturni vzgoji in izobraževanju ter posredovanju in varovanju kulturnih vrednot. Likovna dela članic in članov društva zrcalijo pestrost likovnih praks, ki jih dodatno podkrepijo tudi različne tehnike. Umetniške stvaritve odražajo interpretativno svobodo in predvsem intimnost likovnih razmišljanj ter subjektivno
naravnanost pripovedno-izpovednih vsebin, zaradi katerih lahko tudi en sam motivni vzgib doživi najrazličnejše upodobitve. Društvo vrsto let uspešno sodeluje z občinama Vicchio in Coseano v Italiji. Skozi vsa leta delovanja so v okviru društva letno organizirane tematske in pregledne razstave, likovne delavnice, kolonije in srečanja, s katerimi se društvo predstavlja v občini Tolmin in v drugih krajih Slovenije in zamejstva.
Dosedanje strokovno vodstvo so v društvu opravljali akademski
slikarji: Matjaž Šmidt, Franc Golob, Boris Y. Božič, Lucijan Lavrenčič in Jana Dolenc.

Nastopi