Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin

Splošno

Leto ustanovitve: 1974
Število aktivnih članov: 24
Mentor: JANA DOLENC
Predsednik: DARE TROBEC

Poštni naslov

KULTURNO DRUŠTVO LIKOVNIH USTVARJALCEV TOLMIN
Most na Soči 25 b
5216 Most na Soči

Kontaktni podatki

telefon: 041 378 620 (Dare Trobec)
e-naslov: trobec.dare@gmail.com

2014-2020
Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin
Fotografija Glasbeni nastop slikarjev na odprtju razstave Avtoportret (foto: arhiv skupine)

Dejavnosti v letu

Sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je zbrala skupina ljubiteljev likovne umetnosti in ustanovila društvo, ki se sedaj imenuje Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin (DLUT). V tem dolgem obdobju se je društvo glede na število svojih članov širilo in krčilo, vsekakor pa stalno rastlo v svoji izrazni moči, pri čemer gre zahvala tudi pomoči številnih mentorjev, ki so pomagali sooblikovati delovanje društva. Ker član lahko postane vsakdo, ki ga tovrstna dejavnost zanima, se v njem združujejo različne generacije. V zadnjem obdobju ima društvo tudi mednarodni značaj.

Poleg stalnih mesečnih srečanj in delavnic z izobraževalnim namenom člani društva ob koncu vsakega leta razstavijo svoja dela, ki so nastala na izbrano temo. Odkar je Kinogledališče v Tolminu z obnovo pridobilo galerijo, so slike najprej na ogled v njegovih prostorih, nato pa na številnih gostovanjih po Sloveniji in tudi na tujem. V obdobju zadnjih desetih let se društvo s svojo aktivnostjo redno pojavlja na dogodkih, ki so organizirani v Posočju. Prisotno je na Tednu ljubiteljske kulture, na prireditvi Mi za nas, ki poteka v organizaciji Zveze kulturnih društev Tolmin, na Pohodu po Kosmačevi učni poti v organizaciji Osnovne šole z Mosta na Soči, na tolminskem festivalu MetalDays … Zadnjih petnajst let organizira vsakoletni ex-tempore Atelje pod Krnom, na katerem pogosto sodeluje s Fundacijo Poti miru v Posočju in ki tega dne v Drežnico privabi številne ustvarjalce tudi od drugod. Poseben izziv, v katerem se člani društva radi preizkusijo, so redni letni regijski ali državni razpisi JSKD in samostojne razstave posameznikov. V društvu so ponosni, da njihovi člani na državni in mednarodni ravni za svoja dela prejemajo priznanja in pohvale.

V želji, da likovna umetnost ne bi ostala na ogled zgolj v galerijah, da bi jo približali ulici in z njo obenem izboljšali podobo kraja, je nastal projekt Tolmin-galerija. Prazne izložbe v starem mestnem jedru Tolmina so zapolnile slike. Nadgradnja te zamisli je bil projekt Škljoc v pripovedke. Potekal je v sklopu Tedna ljubiteljske kulture in Evropskega leta kulturne dediščine, zajemal pa je izdelavo in poslikavo panojev z upodobitvijo različnih tolminskih pripovedk. Panoji so na najbolj obiskanih točkah v Tolminu popestrili poletni utrip mesta. V naslednjem letu se je na neposlikani strani panojev upodobilo nekaj značilnosti iz življenja v Posočju. Dogajanje v Tednu jubiteljske kulture predstavlja likovnikom vsakoletni izziv, tako so v tolminskem parku oblekli drevesa, spet drugič je tam visela njihova žehta poslikanih rjuh. Pred kratkim so se z veseljem odzvali povabilu občine k sodelovanju pri izdelavi pobarvanke o Javorci in upajo, da bo projekt kmalu realiziran.

Delovanje Društva likovnih ustvarjalcev Tolmin je zelo dinamično, saj je vedno znova pred njegovimi člani polno novih izzivov in projektov.

Zapisala: Dea Volarič

Nastopi

2013
Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin
Fotografija arhiv Društva likovnih ustvarjalcev Tolmin

Dejavnosti v letu

Od leta 1974, ko je Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev nastalo, nepretrgoma goji ljubiteljsko kulturno dejavnost na likovnem področju in združuje likovne ustvarjalce iz Posočja.

Njegovo delovanje temelji na razvijanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturni vzgoji in izobraževanju ter posredovanju in varovanju kulturnih vrednot. Likovna dela članic in članov društva zrcalijo pestrost likovnih praks, ki jih dodatno podkrepijo tudi različne tehnike. Umetniške stvaritve odražajo interpretativno svobodo in predvsem intimnost likovnih razmišljanj ter subjektivno naravnanost pripovedno-izpovednih vsebin, zaradi katerih lahko tudi en sam motivni vzgib doživi najrazličnejše upodobitve.

Vsa leta delovanja društvo organizira likovne delavnice, tematske in pregledne razstave ter kolonije in srečanja, s katerimi se predstavlja v občini Tolmin ter v drugih slovenskih krajih in v zamejstvu.

Mentorici v pomoč sta diplomirana slikarka Stanka Golob ter vizualni umetnik Gregor Maver.

 

Nastopi

2012 in prej
Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin
Fotografija Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin

Dejavnosti v letu

Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin od leta 1974
nepretrgoma goji ljubiteljsko kulturno dejavnost na likovnem
področju in združuje likovne ustvarjalce iz občin Tolmin, Kobarid, Kanal ob Soči, Cerkno, Miren-Kostanjevica, Komen, Renče-Vogrsko, Nova Gorica, Goriška brda in Sežana. Njegovo delovanje temelji na razvijanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturni vzgoji in izobraževanju ter posredovanju in varovanju kulturnih vrednot. Likovna dela članic in članov društva zrcalijo pestrost likovnih praks, ki jih dodatno podkrepijo tudi različne tehnike. Umetniške stvaritve odražajo interpretativno svobodo in predvsem intimnost likovnih razmišljanj ter subjektivno
naravnanost pripovedno-izpovednih vsebin, zaradi katerih lahko tudi en sam motivni vzgib doživi najrazličnejše upodobitve. Društvo vrsto let uspešno sodeluje z občinama Vicchio in Coseano v Italiji. Skozi vsa leta delovanja so v okviru društva letno organizirane tematske in pregledne razstave, likovne delavnice, kolonije in srečanja, s katerimi se društvo predstavlja v občini Tolmin in v drugih krajih Slovenije in zamejstva.
Dosedanje strokovno vodstvo so v društvu opravljali akademski
slikarji: Matjaž Šmidt, Franc Golob, Boris Y. Božič, Lucijan Lavrenčič in Jana Dolenc.

Nastopi