Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Kulturno društvo Stol Breginj

Splošno

V okviru društva delujejo sekcije

Ženski pevski zbor Breginj,
Kotarski dnevi in skupni kultruni prostor ob Nadiži in
Ohranimo Robidišče.

Poštni naslov

KD STOL BREGINJ
Breginj 80
5223 Breginj

Kontaktni podatki

2012 in prej
Kulturno društvo Stol Breginj
Fotografija Spominska fotografija članov prosvetnega društva Naš čolnič iz Breginja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1924. Fotografija je bila posneta pred gostilno Pri Mejč'nu na Gorici.

Dejavnosti v letu

Kulturno društvo Stol Breginj  je bilo  ustanovljeno leta 1998. Krajem ob Nadiži je ponovno dalo kulturni utrip, ki ga je presekal potres leta 1976. Potres je hud udarec zadal tako staremu Breginju kot stavbnemu kulturnemu biseru, s potresom pa je izginilo še mnogo več.
Vse od leta 1900 je bilo društveno delovanje v Kotu bogato in usmerjeno k ohranjanju slovenstva ter kulturnih navad. V vseh krajih, kjer so bile župne cerkve, so delovala kulturna društva. V Starem selu so že leta 1903 ustanovili Kmečko izobraževalno društvo Svoboda. Prirejali so kulturne prireditve in društvena srečanja. Dekleta iz Starega sela so prirejala zanimiv običaj Pozdrav plesu. Pod okriljem društva sta delovala pevski zbor in igralska skupina.
V Kredu je delovalo Katoliško izobraževalno društvo Nadiža. V njem so delovali tudi Robijci, društvo pa je idejno usmerjal župnik Aljančič.  Pevci so vadili z nadučiteljem Sivcem. Imeli so tudi tamburaški zbor, igralsko skupino. Čeprav je tedanja oblast društvo ukinila, je skrivaj delovalo vse do osvoboditve. V kraju je kasneje deloval Oktet Nadiža.

Izobraževalno društvo Sloga je delovalo v Sedlu, vanj pa so bili vključeni tudi člani iz Stanovišč, Homca in Podbele. Štelo je 136 članov, delovalo pa je pod budnim vodstvom učitelja Fajglja. Prirejali so številne plese in igre. Pevski zbori so peli tudi med obema vojnama, ko je bila slovenska pesem prepovedana.

Med krožki in odseki je bil najbolj obiskan dekliški krožek. V Breginju so leta 1908 ustanovili Bralno izobraževalno društvo Stol. Ena od sekcij je bila igralska skupina, ki se je najbolj izkazala z igro Zgubljeni raj. V okviru društva sta delovala tudi pevski zbor Naš čolnič in orkester. Oba je vodil duhovnik Reja.
Ko je bilo društvo prepovedano, je pesem mladih odmevala po skednjih. Dekliški krožek je v času fašizma v časopisu Naš čolniču objavil: »Odvzeta nam je danes šola, kjer bi se naši malčki vzgajali v ljubljeni materinščini. Naša šola ni več mati vzgojiteljica, ampak je mačeha našim otrokom. Zato smo si me stavile za cilj: doseči hočemo poleg gospodinjskega znanja tudi potrebno izobrazbo, ki jo mora danes imeti prava primorska mati«.

Breginjci so po vojni društvo poimenovali v Plazi, delovanje društva pa je kmalu zamrlo. Želja po ponovni ustanovitvi se je uresničila ob 90-letnici nekdanjega društva, točneje na ustanovnem zboru Kulturnega društva Stol. Novoustanovljeno društvoje postalo naslednik nekdanjega društva. Delovanje izkazuje skozi Ženski pevski zbor Breginj, sekcijo Kotarski dnevi in skupni kultuni prostor ob Nadiži ter Ohranimo Robidišče.

Nastopi

Dejavnosti v letu

Nastopi