Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Likovna sekcija Gimnazije Tolmin

Splošno

Število aktivnih članov: 9
Mentor: LUCIJAN LAVRENČIČ

Poštni naslov

MKUD Gimnazije Tolmin
Dijaška 12 b
5220 Tolmin

Kontaktni podatki

telefon: 05 777 20 00 (Barbara Gruntar,
Lucijan Lavrevčič)
e-naslov: barbara.gruntar@guest.arnes.si

 

2013
Likovna sekcija Gimnazije Tolmin
Fotografija Likovna sekcija Gimnazije Tolmin

Dejavnosti v letu

Dijaki Likovne sekcije Gimnazije Tolmin med šolskim letom spoznavajo nivoje estetskega doživljanja in kreativnosti s pomočjo ponujenih strategij reševanja likovnih izzivov.

Projektne naloge povezujejo različna področja: študijsko risanje po neposrednem opazovanju, slikanje z upoštevanjem kompozicijskih osnov in povezovanja barvnih kontrastov in harmonij, kiparsko oblikovanje v različnih kiparskih tehnikah in tehnoloških pristopih. Dijaki ob delu krepijo občutljivost za prostorske predstave figuralnih in nefiguralnih oblik.

Delo v likovni učilnici se dopolnjuje s terenskim delom, sodelovanjem v projektih izven šole in računalniško obdelavo vizualnih fenomenov. Pri izvajanju likovnih nalog se poudarja povezava pridobljenih spoznanj in spretnosti na različnih oblikovalnih področjih s samostojno, izvirno in estetsko izvedbo.

Junija in septembra 2013 je sekcija izvedla tridnevni likovni tabor na Mostu na Nadiži. Poleg dijakov Gimnazije Tolmin (mentorja Jana Costantini, Lucijan Lavrenčič) so na taboru sodelovali tudi učenci iz osnovne šole Most na Soči (mentor Mirko Kavčič), Kobarid (mentorica Metka Sok Razpet), Bovec (mentorica Katja Rutar) in Tolmin (mentor Lucijan Lavrenčič).

Člani sekcije so med drugim oblikovali stensko sliko večjega formata, poslikali vstopni hodnik v gimnazijo, estetsko opremili garderobo, oblikovali razstavo in obiskali več galerijskih postavitev.

V sekciji so v letu 2013 delovali Saba Bratina Sirk, Julija Herman, Elvis Jerkič, Maj Šavli, Vid Bizalj, Urban Bric, Gašper Fon, Katja Fon Mervič in Ema Ivančič.

Nastopi

15., 16. 2. Tolmin
Informativni dan Gimnazije Tolmin

17. 5. Tolmin
Gimnazija Tolmin se predstavi (poslikava hodnika)

5. 6. Nova Gorica
zaključni dogodek OVE in URE natečaja (gledališki list)

11. 6. Bovec
Srednjeveške balade (gledališki list)

13.-15. 6. Breginj
Likovni tabor Most na Nadiži

13.-15. 9. Breginj
Likovni tabor Most na Nadiži

24. 6. Tolmin
prireditev ob dnevu državnosti

11. 10. Tolmin
Festival mladih Gimnazije Tolmin

28. 11. Tolmin
Dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin

24. 12. Tolmin
prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

2012 in prej
Likovna sekcija Gimnazije Tolmin
Fotografija Likovna sekcija Gimnazije Tolmin

Dejavnosti v letu

V Likovni sekciji Gimnazije Tolmin je v tem letu delovalo 11
dijakov.
Projektne naloge se dopolnjujejo z različnih področij:
študijsko risanje po neposrednem opazovanju, slikanje z
upoštevanjem kompozicijskih osnov in povezovanja
barvnih kontrastov in harmonij, kiparsko oblikovanje v
različnih kiparskih tehnikah in tehnoloških pristopih. Dijaki
ob delu krepijo občutljivost za prostorske predstave
figuralnih in nefiguralnih oblik. Delo v likovni učilnici se
dopolnjuje s terenskim delom, sodelovanjem v projektih
izven šole in računalniško obdelavo vizualnih fenomenov.
Pri izvajanju likovnih nalog se poudarja povezava
pridobljenih spoznanj in spretnosti na različnih
oblikovalnih področjih s samostojno, izvirno in estetsko
izvedbo.
Junija 2012 je sekcija izvedla tridnevni likovni tabor na
Mostu pri Nadiži. Poleg dijakov so na taboru sodelovali
tudi učenci iz osnovnih šol Most na Soči, Bovec in Tolmin z
svojimi mentorji Mirkom Kavčičem, Katjo Rutar in
Lucijanom Lavrenčičem. Omenjenim mentorjem so se
pridružili še Jana Costantini (umetnostna zgodovina),
Kristina Rutar (likovna umetnost, delavnica z glino) in Urša
Batistuta (likovna umetnost, raziskovalka na področju
vizualne lokalne identitete).
V sezoni 2012/13 je sekcija sodelovala na stripovski
delavnici in razstavi stripa na temo tolminskega punta v
Tolminskem muzeju. Člani sekcije so oblikovali stensko
sliko večjega formata in poslikali vstopni hodnik v
gimnazijo.

 

Nastopi