Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Mešani pevski zbor Drežnica

Splošno

Leto ustanovitve: 1983
Število aktivnih članov: 23
Zborovodja: MARTINA RAKUŠČEK
Predsednik: MIRKO KURINČIČ

Poštni naslov

MEŠANI PEVSKI ZBOR DREŽNICA
Drežnica 15 a
5222 Kobarid

Kontaktni podatki

Telefon: 05 384 86 01 (Mirko Kurinčič)
e-naslov: martina.rakuscek@guest.arnes.si

2013
Mešani pevski zbor Drežnica
Fotografija Revija pevskih zborov zgornjega Posočja 2013, foto Červ

Dejavnosti v letu

Mešani pevski zbor Drežnica je v letu 2013 praznoval 30-letnico organiziranega delovanja. Gojijo cerkveno in posvetno glasbo, radi pa pojejo tudi slovenske ljudske pesmi. Ob jubileju je zbor v novembru pripravil prireditev Praznik petja na Drežniškem. Na koncertu so nastopili še Vokalna skupina Drežnica, Otroški pevski zbor PŠ Drežnica ter mladi harmonikarji in citrarka.

Nastopi

Do 2012
Mešani pevski zbor Drežnica
Fotografija Revija pevskih zborov zgornjega Posočja, foto Červ

Dejavnosti v letu

Mešani pevski zbor Drežnica je bil ustanovljen 3. 10. 1983. Uradno deluje trideset let, ima pa petje v teh vaseh dolgo tradicijo. Danes je v pevskem zboru aktivnih 19 članov. Dolga leta je zbor vodil pevovodja, organist in skladatelj Alojz Rakušček. Za neprecenljivo bogastvo, ki ga je poklonil, mu bodo vedno hvaležni. Sedaj zbor vodi Martina Rakušček.
Gojijo cerkveno in posvetno glasbo. Od nekdaj so jim blizu domovinske pesmi, pesmi Simona Gregorčiča in pesmi drugih rojakov. Še posebej jim je pri srcu slovenska ljudska pesem, ki jo spoštujejo kot bogato izročilo prednikov in kot kulturno vrednoto. Trudijo se ohranjati stare pesmi iz domačih krajev, ki zbudijo čustva prijateljstva, domoljubja, ljubezni in lepote narave.
Redno se udeležujejo Območne revije pevskih zborov zgornjega Posočja, sodelujejo na prireditvah v kraju in okolici, občasno se udeležijo dobrodelnega koncerta ali obiščejo domove ostarelih. Sodelovali so na Reviji primorska poje, z zamejci in tudi doma gostili razne prijateljske zbore.

Nastopi

12. 2. Kobarid
Revija pevskih zborov zgornjega Posočja

17. 6. Drežnica
kulturni program ob 100-letnici cerkve v Drežnici

6. 7. Kobarid
Kulturno poletje v Kobaridu

20. 10. Drežnica
gostovanje Akademskega pevskega zbora Alojzij Mav iz Ljubljane

1. 11. Drežnica
komemoracija