Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Moški pevski zbor Golobar Bovec

Splošno

Leto ustanovitve: 1951
Število aktivnih članov: 16
Zborovodja: DANILO DURJAVA
Predsednik: MATJAŽ ČERNUTA

Poštni naslov

MOŠKI PEVSKI ZBOR GOLOBAR
Kot 89
5230 Bovec

Kontaktni podatki

telefon: 041 821 269 (Matjaž Černuta)
e-naslov: cernuta.matjaz@gmail.com

2013
Moški pevski zbor Golobar Bovec
Fotografija Arhiv MoPz Golobar Bovec

Dejavnosti v letu

V letu 2013 je Moški pevski zbor Golobar Bovec sodeloval na prireditvah v bovški občini ter na Reviji pevskih zborov zgornjega Posočja in Reviji Primorska poje. Obeležili so dan državnosti, sodelovali na proslavah v spomin na padle v 2. svetovni vojni na Golobarju, Poljancah, v Benečiji in Reziji ter na komemoraciji ob 1. novembru. Nastopili so tudi pri zamejcih, ki njihovo pesem radi slišijo.

Nastopi

2012 in prej
Moški pevski zbor Golobar Bovec
Fotografija MoPz Golobar

Dejavnosti v letu

V drugi polovici 19. stoletja so se na Slovenskem začela
ustanavljati bralna društva, nato čitalnice. V sklopu le-teh
so začeli delovati tudi pevski zbori različnih sestavov,
večinoma mešani, a pri kakšnem pogrebu ali na dan
mrtvih tudi moški. Časopis Soča je leta 1878 priobčil, da
je v Bovcu na dan vseh svetih že tradicija, da na
pokopališču zvečer ob 20. uri moški zbor poje žalne
pesmi. Tudi leta 1882 je pevski zbor ob prihodu cesarja
Franca Jožefa v Bovec zbor zapel pesem Luna sije.
Fotografiji iz leta 1905 in 1911 prikazujeta zbora, ki sta
takrat delovala, prav tako obstaja več fotografij o
mešanem pevskem zboru, ki je bil ustanovljen po prvi
svetovni vojni in je deloval do leta 1938, zadnja leta kot
cerkveni zbor. Nato je deloval le ženski cerkveni zbor. Leta
1945 je bil ponovno ustanovljen mešani zbor, ki je
nastopal do leta 1950.
Leta 1951 je na željo moških Danilo Durjava ustanovil
moški zbor, ki neprekinjeno deluje do danes. Zbor si je
izbral ime Golobar, po planini, na kateri so na velikonočni
ponedeljek leta 1943 padli številni partizani. Občasno sta
do leta 1959 delovala tudi mešani in ženski zbor.
Moški pevski zbor Golobar Bovec je bil do leta 1990
steber kulturnega dogajanja na Bovškem. Ohranil je
tradicijo petja 1. novembra zvečer na bovškem
pokopališču. Ob dnevu mrtvih redno sodeluje tudi na
komemoracijah po Benečiji in Reziji. Vseskozi je nastopal
na proslavah in prireditvah raznih društev in organizacij.
Od leta 1976 stalno sodeluje na pevski reviji Primorska
poje, vseskozi tudi na revijah pevskih zborov zgornjega
Posočja. Zbor trenutno šteje 16 članov. Do danes se je v
njem zamenjalo čez 100 pevcev.

Nastopi