Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Ohranimo Robidišče

Splošno

Poštni naslov

KD STOL BREGINJ
Breginj 80
5223 Breginj

Kontaktni podatki

Do 2012
Ohranimo Robidišče
Fotografija

Dejavnosti v letu

Ohranimo Robidišče predseduje Vida Škvor, vanjo pa so se povezali domačini in posamezniki, ki so prepoznali bogato zapuščino teh krajev. Z različnimi kulturnimi in delovnimi akcijami so začeli obujati stare ruševine in prinašati življenje v kraje vsaj preko toplejšega dela leta. V prostorih črne kuhinje potekajo razstave, poseben poudarek pa namenjajo sodelovanju z zamejci. Tak primer je denimo projekt Stare poti za nove vezi, ki je povezal vasi na obeh straneh meje. Pri svojem delovanju so se člani sekcije povezali z Goriškim in Tolminskim muzejem ter Zavodom za stavbno dediščino.

Zadnja leta v delo sekcije veliko truda vlagata Simon Škvor in Staša Mesec, ki s pomočjo študentskih taborov o kamnoseštvu in restavratorstvu poskušata dati vasi etnološki pečat. Na taborih pomagajo kiparji iz Španije, ki se prav tako ukvarjajo z revitalizacijo starih vasi. Sekcija je v preteklosti uspešno izpeljala geografski raziskovalni tabor Beneška Slovenija – Robidišče 2001, delavnico Kamen+Les je vas 2012 ter študentske terenske vaje študentov geografije Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pri predmetu regionalno planiranje 2012.

Sekcija Ohranimo Robidišče je za vztrajno delo skupine in posameznikov v letu 2012 prejela Murkovo listino za ohranjanje etnološke dediščine in za prireditve.

Nastopi