Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

ZKD Tolmin

Splošno

Leto ustanovitve: 1964
Predsednik: ERIK VRČON
Tajnik: METKA IVANČIČ

Poštni naslov

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TOLMIN
Trg maršala Tita 8
5220 Tolmin

Kontaktni podatki

telefon: 064 154 745
031 557 967 (Metka Ivančič)
041 798 478 (Erik Vrčon)

e-pošta:  zkdtolmin@siol.net
spletna stran: www.zkd-tolmin.si
facebook: zkd tolmin

2020

Dejavnosti v letu

V tretji sezoni cikla NAŠ ODER smo k sodelovanju povabili štiri gledališke skupine. Kot prva je 24. januarja nastopil Igralska skupina Drežnica z gosti. Ob 25 . obletnici delovanja so pod nazivom Prvih 25 let KUD Igralska skupina Drežnica v nabito polni dvorani tolminskega Kinogledališča predstavili svoje delo  in utrinke z gostovanj v tujini. Kot druga je bila na vrsti komedija Mandragola v izvedbi Beneškega gledališča. Tretjo predstavo Ime v izvedbi Dramske skupine F. B. Sedej iz Števerjana in predstavo Gledališke skupine Vrtinec iz Bovca smo morali zaradi z epidemijo povezanih omejevalnih ukrepov morali žal odpovedati.

Iz istega razloga smo morali žal  odpovedati tudi tradicionalno prireditev MI ZA NAS. Smo pa v omejenem obsegu sodelovali pri organizaciji in izvedbi sklopa prireditev Tminsko poletje, ki je v poletnem času vabila obiskovalce v staro mestno jedro in na druge prireditvene prostore v Tolminu in okolici.

Leta 2012 in 2013 je ZKD Tolmin izdala publikaciji Kulturni mozaik Zgornjega Posočja. Predstavili sta delovanje vseh skupin in sekcij, ki v okviru zveze delujejo. V skladu s sklepom Občnega zbora ZKD Tolmin iz leta 2014 so se maja pričele priprave na izid publikacije Kulturni mozaik Zgornjega Posočja 2020. Vsako od društev, skupin, zborov in sekcij je delovanje v letih 2014 – 2020 predstavilo na svoj način, dodalo pa še nekaj fotografij. Tajnik in predsednik ZKD Tolmin sva vse prispevke pregledala, lektorirala in uredila ter pripravila za tisk. Glede na situacij je izid publikacije predviden za prvo polovico leta 2021.

 

Nastopi

24. 1. Tolmin, Kinogledališče
NAŠ ODER: Prvih 25 let KUD Igralska skupina Drežnica, KUD Igralska skupina Drežnica z gosti

20. 3. Tolmin
Upravni odbor ZKD Tolmin

11. 2. Tolmin, Kinogledališče
NAŠ ODER: Mandragola, Beneško gledališče

2019

Dejavnosti v letu

Dne 26. maja 2019 smo v skladu z načrtom izvedli prireditev Mi za nas Tolmin, ki je bila že 8. po vrsti.
Prireditev se je pričela ob 16.30, ko so društva, ki so si želela, s svojim programov razveselila prisotne pred Domom upokojencev. Tam se je zbralo veliko stanovalcev doma, njihovih svojcev, pa tudi stanovalci iz okoliških ulic. Razveseljevali so jih Folklorna skupina Razor Tolmin, njena dramska sekcija in člani Moškega pevskega zbora Ivan Laharnar Šentviška Gora. V Kinogledališču Tolmin se je prireditev pričela ob 18. uri. Na njej so sodelovali MePZ Justin Kogoj Dolenja Trebuša, MoPZ Justin Kogoj Dolenja Trebuša, ŽePZ Justin Kogoj Dolenja Trebuša, FS Justin Kogoj Dolenja Trebuša, FS Razor Tolmin, Dramska sekcija FS Razor Tolmin, Pevski zbor Žarek Planote, MoPZ Ivan Laharnar Šentviška Gora, Cerkveni PZ Župnije Volče, Skupina ljudskih pevk Korenine in Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin.

V tem letu je se drugo leto zapored nadaljeval cikel nastopov naših ljubiteljskih gledališč NAŠ ODER. Na odru Kinogledališča Tolmin je 21. marca predstavo Grenki sadeži pravice odigrala Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin, 26. aprila je s komedijo Glavna vaja gostovalo Beneško gledališče, 8. maja pa smo gostili komedijo Varna hiša za moške, ki jo je uprizorilo Igralsko društvo amaterska skupina Neblo iz Goriških Brd.

Letos je že 30 let aktivnega delovanja na področju ohranjanja folklorne dejavnosti na Tolminskem zabeležil Boris Laharnar, mentor Folklorne skupine Razor Tolmin. Vodstvo ZKD Tolmin je na ZKD Slovenije vložila vlogo za podelitev Priznanja ZKD Slovenije z zlato medaljo. Vloga je bila odobrena, Borisu pa je najvišje priznanje ZKD Slovenije na prireditvi FS Razor Naši ta stari prav’jo tako 5. oktobra podelil predsednik ZKD Tolmin.

V letu 2019 je 65 let neprekinjenega delovanja praznoval Moški pevski zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša. Tudi za njihov jubilej smo poslali vlogo na ZKD Slovenije. Vlogo so odobrili. Priznanje ZKD Slovenije z zlato medaljo je predsednik ZKD Tolmin zboru podelil 30. oktobra na jubilejnem koncertu v Dolenji Trebuši.

Na Javni razpis za podelitev nagrad Občine Tolmin za leto 2019 smo za priznanje predlagali KD likovnih ustvarjalcev Tolmin. Za dolgoletno kakovostno delo na področju likovne umetnosti so občinsko priznanje prejeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Tolmin 31. maja.

Nastopi

21. 3. Tolmin, Kinogledališče
NAŠ ODER: Grenki sadeži pravice, Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin

26. 3. Tolmin
Upravni odbor ZKD Tolmin

26. 3. Tolmin
Občni zbor ZKD Tolmin

26. 4. Tolmin, Kinogledališče
NAŠ ODER: Glavna vaja, Beneško gledališče

8. 5. Tolmin, Kinogledališče
NAŠ ODER: Varna hiša za moške, komedija, Igralsko društvo amaterska skupina Neblo

26. 5. Tolmin
Mi za nas Tolmin 2019, od 14. do 20. ure

2018

Dejavnosti v letu

Koncertni cikel v okviru abonmajske ponudbe v 33. sezoni 2017/2018 je potekal po načrtu. V sodelovanju z Zavodom KŠM smo v drugem delu, to je od januarja do marca 2018, izvedli še zadnje 3 koncerte. Na podlagi pogodbe z Zavodom KŠM smo sestavili potrebne sezname odhodkov in prihodkov od abonmajskih koncertov in oblikovali zahtevke za pokritje vseh stroškov ZKD-ja v zvezi z organizacijo in izpeljavo koncertov.

Iztekla se je pogodba štiriletnega razpisa Ministrstva za kulturo RS o financiranju in izvedbi večletnega kulturnega projekta – obdobje 2014-2017 – glasbeni abonma.

Program glasbenega abonmaja smo na razpis MIK za sofinanciranje kulturnih projektov prijavili tudi za obdobje 2018-2021. Meseca marca smo prejeli obvestilo, da je naša prijava zavrnjena z obrazložitvijo, da je projekt preveč lokalnega pomena. Kot kaže, država sofinancira samo velike mednarodne prireditve. Pri abonmajskem programu bomo sodelovali z Zavodom KŠM, če bo ta naše sodelovanje potreboval.

Dne 10. junija 2018 smo skladno z načrtom izvedli prireditev Mi za nas Tolmin, ki je bila že 7. po vrsti. Prireditev se je pričela ob 16.30, ko so društva, ki so si želela, s svojim programom razveselila prisotne pred Domom upokojencev Tolmin. Tam se je zbralo veliko stanovalcev doma, njihovih svojcev pa tudi stanovalci iz okoliških ulic. V Domu so nastopili ŽePZ Sožitje, Cerkveni PZ Župnije Volče, PZ Žarek Planote, FS Razor Tolmin in Dramska skupina FS Razor Tolmin. Po nastopu se je predsednik s to skupino vrnil pred Kinogledališče, kjer je sprejel še preostale nastopajoče.

Člani Društva likovnih ustvarjalcev Tolmin so že ustvarjali pred Penzionom Rutar. Končno se si poiskali boljši prostor, saj so bili med ljudmi, ki so lahko opazovali njihovo delo.

Ob 18. uri se je pričel program na Mestnem in Pregljevem trgu. Vsaka skupina je izvedla približno 45 minut programa, potem pa sta skupini zamenjali prizorišči. Tudi letos je bila izredna vročina, tako, da je bilo prve ure nastopajočim kar težko izvajati program.

Po zaključku prireditve ob 20. uri smo se vsi premaknili v Šolski center, kjer so nastopajoči dobili enolončnico in si pogasili žejo.

Na prireditvi so sodelovali: FS Razor Tolmin, Dramska skupina FS Razor Tolmin, Ženski pevski zbor Sožitje Podmelec, Mešani pevski zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša, Moški pevski zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša, FS Justin Kogoj Dolenja Trebuša, Cerkveni pevski zbor Župnije Volče, Pevski zbor Žarek Planote in Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin. Slike s prireditve so na voljo tukaj.

V letošnjem letu je končno zaživela nekajletna zamisel izvedbe nastopov naših ljubiteljskih gledališč. S predsednikom sva kontaktirala predstavnike vseh gledališč – naših članov. Z veseljem smo v cikel, ki sva ga poimenovala NAŠ ODER, povezali tri naša gledališča in Beneško gledališče, ki pa ga tako ali tako že štejemo »za svojega«. Na žalost zaradi zasedenosti okoli 7. februarja ni mogla nastopiti Gledališka skupina BC. Gledališka skupina Triglav iz Trente pa ima težave z igralsko zasedbo. Zelo upamo, da bomo ti dve skupini lahko na našem odru videli prihodnje leto.

Januarja so številne obiskovalce nasmejali člani Igralske skupine Drežnica s komedijo Poslednja želja Rozalije M. Marca so si naši najmlajši obiskovalci ogledali predstavo Tri prašički, v izvedbi Gledališke skupine Vrtinec iz Bovca. Beneško gledališče je v mesecu aprilu predstavilo igro Trije na pingulavki. Isti dan smo odprli razstavo MI SMO TU, Društva beneških umetnikov. Odprtja zelo zanimive razstave se je udeležilo precejšnje število ljubiteljev likovne umetnosti.

Kot zadnja se je v ciklu Naš oder predstavila Gledališka skupina Zvonko MKUD Gimnazije Tolmin z zanimivo igro Snubač in srčne skrbi.

24. junija 2018 je 40 let delovanja praznoval Oktet Simon Gregorčič iz Kobarida. Na ZKD SLO smo ugotovili, da skupinam pripada priznanje za 60 let delovanja, zato za skupino nismo oddali vloge za izdajo priznanja. Smo pa pridobili Priznanje ZKD SLO z zlato medaljo za ustanovitelja in dolgoletnega umetniškega vodje okteta Metoda Bajta. Mija Aleš je bila na dan oktetovega koncerta odsotna, zato sva priznanje podelila tajnik in predsednik ZKD Tolmin.

V letošnjem letu je praznoval 90 let Danilo Durjava, dolgoletni zborovodja Moškega pevskega zbora Golobar Bovec in vsestranski kulturni delavec na Bovškem. ZKD Tolmin je na ZKD Slovenije vložila vlogo za podelitev priznanja ZKD z zlato medaljo. Vloga je bila odobrena. Durjavi so se ob visokem jubileju poklonili na Slavnostni seji Občine Bovec, 8. julija 2018, v Bovcu. Priznanje ZKD SLO z zlato medaljo je Danilu Durjavi podelila predsednica Mija Aleš. JSKD OI Tolmin je v sodelovanju z Občino Bovec in zborovodjem Matejem Kavčičem organiziral krajši program z združenimi moškimi pevskimi sestavi iz Posočja. ZKD je za skupno vajo zborov nabavila pijačo in manjši prigrizek, poravnala pa je tudi honorar za gostujočega basista Matija Bizjana.

Nastopi

24. 1. Tolmin, Kinogledališče
NAŠ ODER: Poslednja želja Rozalije M., tragikomedija, Igralska skupina Drežnica

20. 3. Tolmin
Upravni odbor ZKD Tolmin

21. 3. Tolmin, Kinogledališče
NAŠ ODER: Trije prašički, Igralska skupina VRTINEC Bovec

28. 3. Tolmin
Občni zbor ZKD Tolmin

18.4. Tolmin, Kinogledališče
NAŠ ODER: Trije na pingulavki, komedija, Beneško gledališče

18. 4. Tolmin, galerija Kinogledališča
MI SMO TU, odprtje likovne razstave Društva beneških umetnikov

3. 5. Tolmin, Kinogledališče
NAŠ ODER: Snubač in srčne skrbi, Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin

10. 6. Tolmin
Mi za nas Tolmin 2018, od 18. do 20. ure

2017

Dejavnosti v letu

Dne 18. junija 2017 smo v skladu z načrtom izvedli prireditev Mi za nas Tolmin. Prireditev se je pričela ob 16. uri. Zbirno mesto za nastopajoče je bilo v Kinogledališču Tolmin. Predsednik in tajnica sta tam pripravila natisnjena navodila za nastopajoče skupine in dostavila vodo. Nastopajočim smo jo razdelili tik pred odhodom na prizorišča prireditve. Člani društva likovnih ustvarjalcev so si izbrali mesto za ustvarjanje pred Kinogledališčem. Ostale skupine smo razdelili v tri skupine, ki so zaokrožile po naslednjih prizoriščih: Pregljev trg, Dom upokojencev in Mestni trg. Najbolj nas seveda pričakujejo v  domu upokojencev, pa tudi na Pregljevem trgu se kar naberejo gledalci, obisk na Mestnem trgu pa je bil nekoliko slabši. Letos je bila tega dne izredna vročina, tako da je obiskovalce najbrž tudi to odvrnilo od ogleda dogajanja. Zadnja skupina ni izvedla predstavitve v Domu upokojencev zaradi dnevnega reda aktivnosti v omenjeni ustanovi.

Na prireditvi so sodelovali: Folklorna skupina Razor Tolmin, Dramska skupina FS Razor Tolmin, ŽePZ Sožitje Podmelec, MePZ Justin Kogoj Dolenja Trebuša, MoPZ Justin Kogoj Dolenja Trebuša, FS Justin Kogoj Dolenja Trebuša, MoPZ Ivan Laharnar Šentviška Gora, Skupina ljudskih pevk Korenine, Cerkveni pevski zbor Župnije Volče, MePZ Sveti Anton Kobarid, MePZ Zdravko Munih Most na Soči, Pueri Cantores, Dekliški pevski zbor in Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin.

Tradicionalne predstave Beneškega gledališča letos nismo gostili, saj so tokrat naštudirali zahtevno igro, ki zahteva podporo veliko tehnike. Problem je tokrat predstavljal prostor, saj je dvorana Kinogledališče Tolmin čez poletje zaprta.

Nastopi

20. 3. Tolmin
Upravni odbor ZKD Tolmin

27. 3. Tolmin
Občni zbor ZKD Tolmin

18. 6. Tolmin
Mi za nas Tolmin 2017

2016
ZKD Tolmin
Fotografija Mi za nas 2016

Dejavnosti v letu

V letu 2016 smo 12. junija člane iz Tolmina in okolice ponovno predstavili Tolmincem. Za prizorišče smo izbrali tri lokacije v Tolminu, kjer se kulturne prireditve navadno ne dogajajo: Pregljev trg, Dom upokojencev Tolmin in Mestni trg. Predstavili so se Kulturno društvo Likovnih ustvarjalcev Tolmin, Cerkveni pevski zbor Župnije Volče, Folklorna skupina Razor Tolmin z dramsko sekcijo, Ženski pevski zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša, Folklorna skupina Justin Kogoj Dolenja Trebuša, Ženski pevski zbor Sožitje Podmelec in Vokalna skupina Flance, Skupina ljudskih pevk Korenine in KD NIT Posočje Benečija Rezija.

Slike s prireditve so na voljo tukaj.

V drugem delu prireditev Mi za nas 2016 nas je obiskalo Beneško gledališče. V petek, 5. avgusta, ob 20.30 so v Kinogledališču Tolmin uprizorili priredbo komedije Trenutki življenja.

13914028_1760811727463864_8912829789874021038_o

Nastopi

21. 3. Tolmin
Upravni odbor ZKD Tolmin

30. 3. Tolmin
Občni zbor ZKD Tolmin

12. 6. Tolmin
Mi za nas Tolmin 2016

5. 8. Tolmin
komedija Trenutki življenja Beneškega gledališča
(v okviru Mi za nas 2016)

2015
ZKD Tolmin
Fotografija Mešani pevski zbor Sožitje Podmelec na prireditvi Mi za nas, 14. 6. 2015

Dejavnosti v letu

V letu 2015 smo 14. junija člane iz Tolmina in okolice ponovno predstavili Tolmincem. Za prizorišče smo izbrali tri lokacije v Tolminu, kjer se kulturne prireditve navadno ne dogajajo: Ulica Prekomorskih brigad, Pregljev trg, Dom upokojencev Tolmin in Mestni trg. Žal je v zadnjih trenutkih pred začetkom prireditve pričelo deževati. Zato smo se odločili, da se vsi člani eden za drugim predstavijo samo v večnamenskem prostoru tolminskega Šolskega centra. Zaradi vremenskih razmer smo morali nastope tudi skrajšati.  Predstavili so se Kulturno društvo Likovnih ustvarjalcev Tolmin, Mešani pevski zbor Zdravko Munih Most na Soči, Komorni zbor Musica Viva Tolmin, Folklorna skupina Razor Tolmin z dramsko sekcijo, Moški pevski zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša, Mešani pevski zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša, Ženski pevski zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša, Folklorna skupina Justin Kogoj Dolenja Trebuša, Skupina ljudskih pevk Korenine, Mešani pevski zbor Sveti Anton Kobarid, Dekliški pevski zbor Pueri Cantores Tolmin, Ženski pevski zbor Sožitje Podmelec in Moški pevski zbor Ivan Laharnar Šentivška planota. Nekateri člani so v času, ko niso nastopali, obiskali tudi Dom upokojencev Tolmin, saj so nas tam nestrpno čakali.

Nastopi

26. 3. Tolmin
Upravni odbor ZKD Tolmin

30. 3. Tolmin
Občni zbor ZKD Tolmin

14. 6. Tolmin
Mi za nas Tolmin 2015

14. 11. Tolmin
pričela je delovati (ta) prenovljena spletna stran ZKD Tolmin

2014
ZKD Tolmin
Fotografija Priprava na prireditev Mi za nas Tolmin, 1. 6. 2014

Dejavnosti v letu

V letu 2014 smo 1. junija člane iz okolice Tolmina in iz Bovca predstavili Tolmincem. Za prizorišče smo izbrali tri lokacije v Tolminu, kjer se kulturne prireditve navadno ne dogajajo: Pregljev trg, Klanec in Mestni trg. V treh urah so se tri skupine nastopajočih med tremi prizorišči izmenjevale. Gledalcem je bilo dovolj odpreti okna in vrata svojega doma ali pa narediti samo nekaj korakov do mesta nastopa. Ta izvedba je predstavila Kulturno društvo Likovnih ustvarjalcev Tolmin, literate in likovno sekcijo Kulturnega društva PoBeRe, Mešani pevski zbor Zdravko Munih Most na Soči, Komorni zbor Musica Viva Tolmin, Folklorno skupino Razor Tolmin s pevsko sekcijo, Folklorno skupino B’c, Mešani pevski zbor Canto ergo sum Tolmin ter Buške čeče. Zvečer istega dne se je predstavil še Jazz Punt Big Band. Dogajanje so zabeležili naši fotografski aparati in tudi kamera Novic iz Tolmina.

15. junija smo prireditev iz Tolmina prenesli še v Kobarid. Za prizorišče smo izbrali tri lokacije: Krilanovo ulico, Manfredova ulica in Trg svobode. V treh urah so se tri skupine nastopajočih med tremi prizorišči izmenjevale. Ta izvedba je predstavila Folklorno skupino Ivan Laharnar – Planota Šentviška Gora, Mešani, Ženski in Moški pevski zbor ter Folklorno skupino Justin Kogoj Dolenja Trebuša, literate in likovno sekcijo Kulturnega društva PoBeRe, Moški pevski zbor Poljubinj, Folklorno skupino Razor Tolmin z dramsko sekcijo ter Mešani pevski zbor Canto ergo sum Tolmin.

Sklop prireditev Mi za nas 2014 se je zaključil 2. avgusta z igro Hipnoza Beneškega gledališča.

Nastopi

19. 3. Tolmin
Upravni odbor ZKD Tolmin

25. 3. Tolmin
Občni zbor ZKD Tolmin

1. 6. Tolmin
Mi za nas Tolmin 2014

15. 6. Kobarid
Mi za nas Kobarid 2014

2. 8. Tolmin
Hipnoza v izvedbi Beneškega gledališča

2013
ZKD Tolmin
Fotografija Priprava na prireditev Mi za nas Tolmin, 2. 6. 2013

Dejavnosti v letu

Dobrodošli na spletni strani Zveze kulturnih društev Tolmin (v nadaljevanju ZKD Tolmin). ZKD Tolmin združuje amaterska kulturna društva in sekcije iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Na teh straneh najdete predstavitve, ki so jih v veliki večini napisali člani društev in sekcij, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Stran vsakega društva oziroma sekcije je opremljena s kontaktnimi podatki za vzpostavljanje stika z njimi.

Na tem mestu naj predstavim še enega od novih projektov Zveze kulturnih društev Tolmin. To je sklop prireditev Mi za nas. Namen prireditev je širši javnosti predstaviti delovanje članov, ki so vključene v ZKD Tolmin. V letu 2013 smo 2. junija člane iz okolice Tolmina predstavljali Tolmincem. Za prizorišče smo izbrali tri lokacije v Tolminu, kjer se kulturne prireditve navadno ne dogajajo: Pregljev trg, Klanec in Mestni trg. V treh urah so se tri skupine nastopajočih med tremi prizorišči izmenjevale. Gledalcem je bilo dovolj odpreti okna in vrata svojega doma ali pa narediti samo nekaj korakov do mesta nastopa. Osrednja prireditev Mi za nas 2013 je predstavila Kulturno društvo Likovnih ustvarjalcev Tolmin, literati in likovna sekcija Kulturnega društva PoBeRe, Mešani, Moški, Ženski pevski zbor in Folklorno skupino »Justin Kogoj« Dolenja Trebuša, Mešani pevski zbor Zdravko Munih Most na Soči, Komorni zbor Musica Viva Tolmin, Folklorno skupine »Ivan Laharnar« – Planota Šentviška Gora, Mešani pevski zbor Canto ergo sum Tolmin, Moški pevski zbor Poljubinj ter plesalke Plesne šole Metropola Dance. Prireditev se je zaključila s projekcijo filma Pravljične reke naših dolin – Soča, Nadiža, Tolminka avtorja Darka Rutarja. Zvečer istega dne se je predstavil še Jazz Punt Big Band. Dogajanje so zabeležili naši fotografski aparati.

Sklop prireditev Mi za nas 2013 se je zaključil 5. avgusta z igro Starost nas na straše Beneškega gledališča.

Zveza kulturnih društev sodeluje z Zavodom KŠM Tolmin pri organizaciji in izvedbi glasbenega abonmaja.

V letošnjem letu so bili v okviru glasbenega abonmaja izvedeni naslednji koncerti:

5. 2. Tolmin, Kinogledališče
Skrt Ivan – klavir

5. 3. Tolmin, Kinogledališče
Pihalni kvintet Slowind

5. 11. Tolmin, Kinogledališče
Tihožitja slovenskih pokrajin
Zlatko Kaučič – tolkala
Milko Lazar – klavir

26. 11. Tolmin, Kinogledališče
Goriški oktet Vrtnica

17. 12. Tolmin, Kinogledališče
Mojca Zlobko – harfa

Nastopi

25. 3. Tolmin
Upravni odbor ZKD Tolmin

27. 3. Tolmin
Občni zbor ZKD Tolmin

2. 6. Tolmin
Mi za nas Tolmin 2013

24. 8. Tolmin
Pesmi upora v izvedbi KD PoBeRe in RIS Idrija

25. 8. Tolmin, atrij Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
Starost nas na straše v izvedbi Beneškega gledališča

DSC01529

 

2012 in prej

Dejavnosti v letu

Zgodovina in tradicija organiziranega povezovanja in sodelovanja kulturnih društev na Tolminskem in s tem združenja, ki ga poznamo pod današnjim nazivom Zveza kulturnih društev Tolmin, sega že v obdobje čitalnic in rokodelsko bralnega društva v 19. stoletju. Združevanje v kulturno-umetniška društva je dobilo nov zagon v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je po drugi svetovni vojni prišlo do večjih sprememb s preoblikovanjem kulturno prosvetnih dejavnosti na nivoju Republike Slovenije. Poleg osrednje republiške zveze ”Svoboda” so na ravni tedanje upravne ureditve – okrajev nastajale podobne zveze, ki so prevzele naloge tako imenovanih okrajnih svetov ljudske kulture. Zveza kulturno prosvetnih organizacij (ZKPO) se je z vpisom v register društev preimenovala v Zvezo kulturno prosvetnih organizacij občine Tolmin, nato pa se je, skladno z zakonodajo, preimenovala v Zvezo kulturnih organizacij (ZKO). Naposled, zopet ob spremembi zakonodaje, nastopa asociacija društev kot Zveza kulturnih društev Tolmin (ZKD Tolmin). Pod tem nazivom deluje tudi danes.

Delovanja zveze kot asociacije kulturnih društev bi mogli v historičnem smislu razdeliti na dve obdobji.

V prvem obdobju, katerega začetki segajo v čas 50-ih let prejšnjega stoletja, je Zveza kulturno prosvetnih organizacij združevala kulturna društva širše Tolminske in zanje opravljala različne naloge. Že tedaj je prirejala gostovanja profesionalnih in polprofesionalnih gledaliških skupin, koncerte, priložnostne akademije in druge kulturne dogodke. Zelo vplivno in za svoje okolje kulturno konstitutivno je Zveza vodila programe profesionalne glasbene in gledališke ponudbe v 60-ih letih 20. stoletja pod predsedovanjem prof. Lojzeta Krumbergerja. V obdobju od 70—80-ih let je dejavnost zaradi slabe kadrovske zasedbe zamrla in se ponovno obudila koncem 80-ih s prihodom profesionalne sekretarke Danice Hrast, ki je pod predsedovanjem Ivana Jermola, Anice Klanjšček, Julijana Šorlija in Nevenke Janež pomembno oblikovala programe in vodenje zveze. Sredi 80–ih se je zveza dodatno kadrovsko okrepila s strokovno sodelavko za vodenje gledaliških in glasbenih prireditev ter široko paleto dejavnosti, ki sodijo v okvir vizualnega, Majo Jerman Bratec. V 90–ih je Zveza kulturnih društev Tolmin ob angažmaju tedanje tajnice Maje Jerman Bratec in upravnega odbora dobila v upravljanje stavbo Kinogledališča Tolmin, ki je občinska last, in pričela ponovno izvajati program prikazovanja filmov, ki ga je že pred leti opustila Krajevna skupnost Tolmin. Prikazovanje filmov, program treh abonmajskih ciklov – gledališkega, glasbenega in abonmajske ponudbe za otroke – so poleg osnovne dejavnosti, podpore kulturnim društvom, naloge, ki jih zadnje leto v nekoliko spremenjenih okoliščinah, v koprodukciji z novoustanovljenim Javnim zavodom za kulturo, šport in mladino, opravlja tudi danes. Bila je pobudnica in do leta 2001 nosilka programa izbranih nekomercialnih filmov, organiziranih v abonmajski ponudbi »Filmsko gledališče«. Ves čas je tesno sodelovala z republiško Zvezo kulturnih organizacij Slovenije in izvedla vrsto skupnih prireditev republiškega značaja: Linhartova srečanja, Srečanja plesnih skupin, Tabore pihalnih orkestrov, Poletne gledališke delavnice v Tolminu …

Zveza je vrsto let nudila določene usluge za potrebe občinskega protokola.

Po ustanovitvi Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (JSKD RS) in izpostave v Tolminu (JSKD RS OI TOLMIN) leta 1998 se zlagoma začenja drugo obdobje delovanja zveze, ko v programskem smislu nima več tolikšnega vpliva na programe društvene dejavnosti, saj je Javni sklad RS prevzel vsebinsko in programsko vodilno vlogo pri smernicah in uveljavljanju pogojev za delovanje kulturnih društev. V nekem smislu se je na »mehak« način dogodila tudi deprofesionalizacija zveze. Zveza je kljub organizaciji izpostave JSKD v Tolminu, ki je ustanovljena za področje treh občin (Tolmin, Kobarid, Bovec), ostala povezovalka kulturnih društev, ki delujejo v treh občinah, predvsem v segmentu vezanem na zagotavljanje sredstev za sofinanciranje osnovne dejavnosti društev in izvajanje dogovorjenih skupnih projektov. Z občinami Bovec, Kobarid, Tolmin je imela od leta 2004 do leta 2010 v veljavi pogodbe, na podlagi katerih je ZKD Tolmin objavljala in izvajala razpise za sofinanciranje društev iz sredstev občinskih proračunov. Je pobudnica večjih skupnih projektov, ki jih izvaja bodisi sama bodisi v soorganizaciji. Eden večjih je bil zagotovo zborovski projekt pod vodstvom dirigenta Marka Muniha, zasnovan pod naslovom »Tvoj tek je živ in je legak« ob 100. letnici smrti Simona Gregorčiča, ki je do zadnjega kotička napolnil Gallusovo dvorano Cankarjevega doma v Ljubljani. Zveza kulturnih društev Tolmin je do nedavna ob veliki zaposlitveni podhranjenosti (nikoli ni imela več kot treh redno zaposlenih) opravljala vse tiste naloge s področja kulturno umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, ki so značilne za organiziranost kulturne institucije v obliki javnega zavoda.

S pomočjo občinskih sredstev, sredstev Ministrstva za kulturo RS, lastnih sredstev, pridobljenih na trgu, je več kot desetletje stavbo Kinogledališča Tolmin vzdrževala in tehnično posodabljala. Za prikazovanje filmov je bila koncem 90-ih let nabavljena za tedanji čas najsodobnejša oprema (dolby sorround sistem), novo filmsko platno, posodobljeni so bili projektorji ter večina odrske opreme. V neizmerno veselje snovalcev in izvajalcev programske sheme je bil kupljen imeniten polkoncertni klavir, ki ga do tedaj Kinogledališče ni premoglo, posodobljeno je bilo vhodno preddverje, ki je opremljeno za izvajanje razstavne dejavnosti …

Zveza kulturnih društev Tolmin se je s svojo več kot četrt stoletno abonmajsko ponudbo gledaliških in koncertnih dogodkov, programov namenjenih otrokom in mladostnikom, projekcijami dokumentarnih, komercialnih in art filmov uveljavila kot pomemben posrednik in producent široke palete kulturno-umetniškega snovanja domačih, slovenskih in tujih akterjev. S časom je objekt Kinogledališča Tolmin postal pomembno, ne samo občinsko temveč tudi regijsko kulturno središče, prijazno tako izvajalcem kot obiskovalcem.

V osemindvajsetih letih smo v hramu kulture nanizali v okviru abonmajske ponudbe blizu 300 gledaliških predstav, prav toliko je bilo koncertnih dogodkov, prikazanih je bilo več kot 5000 filmov. Skozi široko odprta vrata je na različne kulturne dogodke v organizaciji Zveze kulturnih društev Tolmin vstopilo malodane 160.000 gledaliških, glasbenih, filmskih … navdušencev. Seveda so številke, ki beležijo obiskovalce v prostorih Kinogledališča Tolmin, večje. Tukajšnji zapis ne zajema podatkov o projektih, nastalih v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev Tolmin ter o drugih prirediteljih in najemnikih prostorov, ki so izvajali izobraževalne programe, priložnostna predavanja in vrsto različnih vizualnih, scenskih in glasbenih predstavitev.

Število uporabnikov primerno opremljenega objekta je bilo iz leta v leto večje. Brez dodatne opreme, ki je na voljo, in ob pomoči zaposlenih, si tudi ni moč zamišljati poletnih festivalov v organizaciji in izvedbi različnih društev, ki oživljajo poletni utrip mesta. Posebno pozornost smo upravljavci skozi leta, ob podpori občinske uprave in kulturnega ministrstva, namenjali tehničnim, varnostnim in estetskim posodobitvam, ki jih narekujejo zahteve scenskih in glasbenih dogodkov.

Ob podpori strokovno usposobljenih in srčnih sodelavcev Jožice Rutar, Silve Seljak, Magde Kovačič, Metke Ivančič, Mateja Rutarja ter vrste mladenk in mladeničev, ki so sodelovali kot prekarni sodelavci ali prek instituta javnih del, smo nizali uspešnejše in manj uspešne sezone. Gostili smo najodmevnejše predstave slovenske gledališke produkcije različnih žanrov, ki so jih uprizarjali najeminentnejši igralci. Na tolminskem odru so koncertirali odlični slovenski glasbeni virtuozi, izostali niso niti umetniki svetovnega slovesa. Čeravno v malodane idilični odmaknjenosti smo želeli stopati v korak z vsemi sodobnimi umetnostnimi trendi. Začetki res niso bili pretirano obetavni. S Talijo (grško boginjo gledališča) se je spogledovalo že ob prvi abonmajski sezoni (1985/1986) številno občinstvo. Glasbene muze pa spočetka niso pritegnile večjega števila muzikalično navdahnjenih navdušencev. Se je tudi primerilo, da je bila na koncertnem prizorišču množina oseb po številu in v avditoriju manjšina. A takšni so pač začetki. S pretehtano ponudbo različnih žanrov smo skozi malone tri desetletja vzgojili odlično in zahtevno občinstvo.

Dovolimo si živeti v prepričanju, da smo opravili dobro delo.

Aktualnemu vodstvu Zveze kulturnih društev Tolmin s predsednikom Erikom Vrčonom želim, da bi, zopet historično gledano, popeljalo Zvezo v njeno še uspešnejše tretje obdobje.

Maja Jerman Bratec

Nastopi

DSC00432DSC00440

4. 8. Tolmin
Mož naše žene v izvedbi Beneškega gledališča