Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Vodstvo

Predsednik:
Erik Vrčon

Tajnik:
Metka Ivančič

Člani upravnega odbora:
Jana Dolenc
Špela Čopi
Mateja Uršič Ivančič
Izidor Markič
Rado Uršič

Člani nadzornega odbora:
Marko Leban
Oton Leban
Milena Taljat

Člani častnega razsodišča:
Metka Melinc
Boris Laharnar
Stanko Mrak