Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Vodstvo

Predsednik:
Erik Vrčon

Tajnik:
Metka Ivančič

Člani upravnega odbora:
Jana Dolenc
Špela Čopi
Mateja Uršič Ivančič
Matej Kavčič
Robert Trampuž

Člani nadzornega odbora:
Klavdija Rot
Marko Leban
Magdalena Skočir

Člani častnega razsodišča:
Metka Melinc
Boris Laharnar
Vera Clemente Kojić