Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Gledališka skupina B’c

Splošno

Leto ustanovitve: 2000
Število aktivnih članov: 14
Mentor: NEJC CUDER
Predsednik: SLAVICA DELLA BIANCA

Poštni naslov

GLEDALIŠKA SKUPINA B’C
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec

Kontaktni podatki

telefon: 031 537 922 (Slavica Della Bianca)
e-naslov: slavica.della-bianca@guest.arnes.si

2013
Gledališka skupina B’c
Fotografija Arhiv Gledališka skupina B'c

Dejavnosti v letu

Po premieri gledališke predstave Mišolovka, ki so jo imeli novembra 2012, so se v letu 2013 predstavljali po Sloveniji. Poleg reprize v domačem kraju, kjer so dvakrat napolnili dvorano Kulturnega doma Ite Rine Bovec, so z Mišolovko gostovali še v Kobaridu, Tolminu, Ajdovščini, Postojni, na Ligu, v Trebuši, Kopru, Kanalu, Ivančni Gorici in Ljubljani.
Po selektorskem ogledu 2. februarja 2013 v Kobaridu so bili uvrščeni med štiri najboljše predstave severne Primorske na Linhartovem srečanju 2013 ter dobili nagrado za najboljšo glavno moško vlogo in najboljšo stransko žensko vlogo.
V domači dvorani v Bovcu so v okviru izmenjav gostili Gledališko skupino Kontrada iz Kanala s komedijo Mandragola, KUD Svoboda Zalog z Lahkokrilcem in Gledališko skupino Komen z igro Vse moje ženske. Sodelovali so na kulturnih prireditvah v Bovcu: na predstavitvi zbornika Korenine srca, ki ga je izdal Literarni klub Bovec, na prireditvi Tatjanine frizure, na raznih literernih večerih ter na dobrodelni prireditvi Prisluhni prici v duši.
V letu 2013 sta se skupini, ki jo oblikujejo ustanovni člani, pridružila dva mlada igralca. Režiser skupine ostaja Jernej Cuder.

Nastopi

2012 in prej
Gledališka skupina B’c
Fotografija Arhiv Gledliška skupina B'c

Dejavnosti v letu

Po več kot petdesetih letih se je z ustanovitvijo gledališke
skupine B’c ponovno prebudila igralska dejavnost v
Bovcu. Za umetniško vodjo so izbrali Marijo Gaberšček,
upokojeno učiteljico slovenščine z dolgoletnimi
izkušnjami, za predsednico pa imenovali Slavico Della
Bianca, učiteljico na OŠ Bovec. Skupino so ustanovili leta
2000 in se registrirali kot sekcija pri Kulturnem društvu
Golobar Bovec. Za začetek so uprizorili Partljičevo
komedijo Štajerc v Ljubljani in tako ogreli domače
občinstvo, da so kar dvakrat do zadnjega kotička
napolnili dvorano Kulturnega doma v Bovcu. Tako so bili
hkrati tudi pobudniki pri domačem občinstvu, da so
pričeli spet obiskovati kulturne prireditve v domačem
kulturnem domu. Nato so s predstavo gostovali po raznih
krajih Slovenije in stkali prijateljstvo z drugimi gledališkimi
skupinami, s katerimi se še danes dogovarjajo za
izmenjavo gledaliških predstav. V režiji Marije Gaberšček
so pripravili še druge predstave (komedije):
• Partljič, Tone: Politika, bolezen moja, katere premiere se
je udeležil tudi pisatelj Partljič
• Marinc, Marjan: Poročil se bom s svojo ženo
• Cooney, Ray: Zadrege v bolnišnici dr. Egidija Sršena
• Hodl de Bodl ali Pri vaškem studencu
Z letom 2011 je režijo prevzel Jernej Cuder. V njegovi režiji
in pomoči Marije Gaberšček ter Ruže Srdoč so se spopadli
z novim žanrom, in sicer kriminalko Agathe Christie,
Mišolovko, ki so jo premierno uprizorili novembra 2012.
Igralski prostor so že po prvi uprizorjeni igri razširili tudi
izven meje Slovenije. Gostovali so na Reki, v Prijedoru in
Gorici.
Najvidnejši dosežki: predstavi Poročil se bom s svojo ženo
in Zadrege v bolnišnici dr. Egidija Sršena sta bili po
selektorskem ogledu izbrani kot nagrajeni predstavi in so
ju odigrali ob zaključku Linhartovega srečanja v SNG Nova
Gorica.
Dobili so več posameznih nagrad:
• dvakrat nagrado za najboljšo glavno moško vlogo
(Peter Cuder),
• nagrado za najboljšo stransko moško vlogo
(Jernej Cuder),
• nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo
(Erna Wojčicki Germovšek).
Igro Zadrege v bolnišnici dr. Egidija Sršena so odigrali kar
36-krat.
V letu 2012 so se predvsem pripravljali na premiero nove
gledališke predstave. V prvi polovici leta so še gostovali s
predstavo Hodl de Bodl (v bovškem narečju), sicer pa so
sodelovali na prireditvah v domačem kraju: na literarnih
večerih, na obeležjih ob 100. obletnici Turističnega društva
Bovec, ob 20. obletnici Komornega pevskega zbora Iskra
Bovec, na predstavitvi knjige domače avtorice in na
dobrodelni prireditvi Prisluhni ptici v duši.
Med člani gledališke skupine se je stkalo iskreno
prijateljstvo, posebna čustvena vez, ki vzpodbuja in bodri
na njihovi ustvarjalni poti.

Nastopi