Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin
T: 05 38 11 801 E: zkdtolmin@siol.net

Gledališka skupina B’c

Splošno

Leto ustanovitve: 2000
Število aktivnih članov: 14
Mentor: NEJC CUDER
Predsednik: SLAVICA DELLA BIANCA

Poštni naslov

GLEDALIŠKA SKUPINA B’C
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec

Kontaktni podatki

telefon: 031 537 922 (Slavica Della Bianca)
e-naslov: slavica.della-bianca@guest.arnes.si

2014-2020 iz Kulturnega mozaika Zgornjega Posočja
Gledališka skupina B’c
Fotografija Iz predstave Arzenik in stare čipke, SNG Nova Gorica, 2017 (foto: arhiv skupine)

Dejavnosti v letu

Zadnja leta delovanja Gledališke skupine »B’c« je za nas opisala dolgoletna predsednica Slavica Della Bianca.

V letu 2013 smo gostovali s predstavo Mišolovka po Sloveniji; največ na Primorskem, pa tudi na Dolenjskem, v Ljubljani in Postojni. V Kopru smo nastopili na poletnem festivalu na osrednjem trgu, kjer nas je spremljalo več sto gledalcev in smo poželi kar veliko pohval.

Kot vedno smo tudi to leto nastopili na dobrodelni prireditvi v Bovcu in sodelovali na večini kulturnih prireditev v občini. Še vedno se z drugimi amaterskimi skupinami srečujemo prek izmenjave predstav in z njimi tkemo vse tesnejše prijateljske naveze.

Tudi v letu 2014 smo gostovali pri naših prijateljih po Sloveniji. Med drugim so nas izbrali za eno izmed predstav na poletnem festivalu Kontrade Kanal, kar nam še posebej veliko pomeni. Počasi smo začeli iskati besedilo za novo igro in se odločili za črno komedijo Josepha Kisserlinga Arzenik in stare čipke. Pri tej predstavi sta se nam pridružila dva mlajša igralca. Ob vajah smo še vedno aktivno oblikovali kulturno življenje v Bovcu in v okviru izmenjav gostili druge gledališke skupine.

Leta 2015 smo nadaljevali z vajami. Imeli smo kar nekaj »kadrovskih« težav in zato malo upočasnili tempo priprav na premiero. Januarja smo sodelovali na dobrodelni prireditvi Prisluhni ptici v duši in marca na podobni prireditvi Tatjanina frizura. Maja meseca smo sooblikovali obsežnejšo prireditev ob stoti obletnici bovškega begunstva Noč brez sna. Avgusta smo bili organizatorji in ustvarjalci prireditve Večer ljudskih pripovedi pod »gankom« Stergulčeve hiše v Bovcu, ki je kasneje postala tradicionalna poletna prireditev.

Leta 2016 smo poleg že omenjenih vsakoletnih prireditev posneli ljudske pripovedi na Bovškem, naši glasovi pa vodijo obiskovalce po poti kulturne dediščine, ki jo organizira Stergulčeva hiša v Bovcu.

S strani domačinov težko pričakovana premiera igre Arzenik in stare čipke je zaznamovala leto 2017. Igra je bila izbrana za najboljšo predstavo Linhartovega srečanja Severne Primorske, zato smo jo odigrali tudi na zaključni prireditvi v SNG Nova Gorica. Tam smo prejeli dve nagradi za najboljšo glavno žensko vlogo. Igro smo predstavili z gostovanji po Sloveniji, odigrali pa smo jo tudi v Prijedoru v BIH. Igrali smo jo tudi v letu 2018. Zaradi  odhoda mlajše igralke smo morali nadaljnje uprizarjanje te igre prekiniti.

Leto 2019 smo začeli z vajami za novo igro Zbeži od žene Reya Kuneya. Njeno uprizoritev smo načrtovali za leto 2020, leto praznovanja dvajsetletnice našega delovanja. Razmere z epidemijo so nam načrte prekrižale, vendar upamo, da bomo premiero izvedli spomladi leta 2021.

Za konec strnimo dosedanje uspehe. Predstave Zadrege v bolnišnici dr. Egidija Sršena, Mišolovka ter Arzenik in stare čipke so bile po selektorskih ogledih na območnih srečanjih uvrščene na medobmočna srečanja in smo jih kot zmagovalci odigrali na zaključni prireditvi Linhartovega srečanja v SNG Nova Gorica.

Nagrajeni so bili tudi posamezni igralci:

  • Peter Cuder za najboljšo glavno moško vlogo v predstavi Poročil se bom s svojo ženo (2005) in Mišolovka (2012),
  • Nejc Cuder za najboljšo stransko moško vlogo v predstavi Zadrege v Bolnišnici dr. Egidija Sršena (2007),
  • Erna Wojčicki Germovšek za najboljšo stransko žensko vlogo v predstavi Mišolovka (2012),
  • Slavica Della Bianca in Erna Wojčicki Germovšek za najboljšo glavno žensko vlogo v predstavi Arzenik in stare čipke (2017).

Nastopi

12H 1 Iz predstave Arzenik in stare čipke, SNG Nova Gorica, 2017 (Arhiv B'c)
Iz predstave Arzenik in stare čipke, SNG Nova Gorica, 2017 (foto: arhiv skupine)

2013
Gledališka skupina B’c
Fotografija Arhiv Gledališka skupina B'c

Dejavnosti v letu

Po premieri gledališke predstave Mišolovka, ki so jo imeli novembra 2012, so se v letu 2013 predstavljali po Sloveniji. Poleg reprize v domačem kraju, kjer so dvakrat napolnili dvorano Kulturnega doma Ite Rine Bovec, so z Mišolovko gostovali še v Kobaridu, Tolminu, Ajdovščini, Postojni, na Ligu, v Trebuši, Kopru, Kanalu, Ivančni Gorici in Ljubljani.
Po selektorskem ogledu 2. februarja 2013 v Kobaridu so bili uvrščeni med štiri najboljše predstave severne Primorske na Linhartovem srečanju 2013 ter dobili nagrado za najboljšo glavno moško vlogo in najboljšo stransko žensko vlogo.
V domači dvorani v Bovcu so v okviru izmenjav gostili Gledališko skupino Kontrada iz Kanala s komedijo Mandragola, KUD Svoboda Zalog z Lahkokrilcem in Gledališko skupino Komen z igro Vse moje ženske. Sodelovali so na kulturnih prireditvah v Bovcu: na predstavitvi zbornika Korenine srca, ki ga je izdal Literarni klub Bovec, na prireditvi Tatjanine frizure, na raznih literernih večerih ter na dobrodelni prireditvi Prisluhni prici v duši.
V letu 2013 sta se skupini, ki jo oblikujejo ustanovni člani, pridružila dva mlada igralca. Režiser skupine ostaja Jernej Cuder.

Nastopi

2012 in prej
Gledališka skupina B’c
Fotografija Arhiv Gledliška skupina B'c

Dejavnosti v letu

Po več kot petdesetih letih se je z ustanovitvijo gledališke skupine B’c ponovno prebudila igralska dejavnost v Bovcu. Za umetniško vodjo so izbrali Marijo Gaberšček, upokojeno učiteljico slovenščine z dolgoletnimi izkušnjami, za predsednico pa imenovali Slavico Della Bianca, učiteljico na OŠ Bovec.
Skupino so ustanovili leta 2000 in se registrirali kot sekcija pri Kulturnem društvu Golobar Bovec. Za začetek so uprizorili Partljičevo komedijo Štajerc v Ljubljani in tako ogreli domače občinstvo, da so kar dvakrat do zadnjega kotička napolnili dvorano Kulturnega doma v Bovcu. Tako so bili hkrati tudi pobudniki pri domačem občinstvu, da so pričeli spet obiskovati kulturne prireditve v domačem kulturnem domu. Nato so s predstavo gostovali po raznih krajih Slovenije in stkali prijateljstvo z drugimi gledališkimi skupinami, s katerimi se še danes dogovarjajo za izmenjavo gledaliških predstav.

V režiji Marije Gaberšček so pripravili še druge predstave (komedije):
• Partljič, Tone: Politika, bolezen moja, katere premiere se je udeležil tudi pisatelj Partljič
• Marinc, Marjan: Poročil se bom s svojo ženo
• Cooney, Ray: Zadrege v bolnišnici dr. Egidija Sršena
• Hodl de Bodl ali Pri vaškem studencu

Z letom 2011 je režijo prevzel Jernej Cuder. V njegovi režiji in pomoči Marije Gaberšček ter Ruže Srdoč so se spopadli z novim žanrom, in sicer kriminalko Agathe Christie, Mišolovko, ki so jo premierno uprizorili novembra 2012.
Igralski prostor so že po prvi uprizorjeni igri razširili tudi izven meje Slovenije. Gostovali so na Reki, v Prijedoru in Gorici.

Najvidnejši dosežki:
predstavi Poročil se bom s svojo ženo in Zadrege v bolnišnici dr. Egidija Sršena sta bili po selektorskem ogledu izbrani kot nagrajeni predstavi in so ju odigrali ob zaključku Linhartovega srečanja v SNG Nova Gorica.

Dobili so več posameznih nagrad:
• dvakrat nagrado za najboljšo glavno moško vlogo (Peter Cuder),
• nagrado za najboljšo stransko moško vlogo (Jernej Cuder),
• nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo (Erna Wojčicki Germovšek).

Igro Zadrege v bolnišnici dr. Egidija Sršena so odigrali kar 36-krat.

V letu 2012 so se predvsem pripravljali na premiero nove gledališke predstave. V prvi polovici leta so še gostovali s predstavo Hodl de Bodl (v bovškem narečju), sicer pa so sodelovali na prireditvah v domačem kraju: na literarnih večerih, na obeležjih ob 100. obletnici Turističnega društva Bovec, ob 20. obletnici Komornega pevskega zbora Iskra Bovec, na predstavitvi knjige domače avtorice in na dobrodelni prireditvi Prisluhni ptici v duši.
Med člani gledališke skupine se je stkalo iskreno prijateljstvo, posebna čustvena vez, ki vzpodbuja in bodri na njihovi ustvarjalni poti.

Nastopi